top of page

Med mimen som hantverk

föreställningar.

föreställningar.

ART-5_edited.jpg
om.

om.

Teater Tilt arbetar med mimen som hantverk, oftast utan ord och med musik och komik som viktiga grundpelare.

Våra föreställningar kan upplevas oavsett språktillhörighet eller språknivå då mimen som hantverk formulerar sina rörelser och för berättelsen framåt genom kroppens språk.

Musiken i Teater Tilts föreställningar är specialkomponerade och utgör en viktig medspelare i föreställningarna.
 

Teater Tilt har sin bas i Göteborg och drivs av Hilda Rydman.
Hilda Rydman är utbildad mimskådespelare vid Stockholm Konstnärliga Högskola och har under hela sitt konstnärskap utforskat och fördjupat sig i teater för barn och unga.

ART-4_edited.jpg
konakt.
bottom of page